OB header vervolgpagina 3

Lean logistiek zorgt voor efficiënte verbeteringen

Efficiëntie is in de logistiek heel belangrijk. Een vertraging in het proces betekent oponthoud voor meerdere partijen. Lean logistiek gaat uit van de innovatiekracht van uw medewerkers op basis van hun ervaringen. De mogelijkheden tot het verbeteren van de processen zijn op de werkvloer zichtbaar en sneller toepasbaar.

lean logistiek man vipac

Bij logistieke operaties kunnen er op het allerlaatste moment nog wijzigingen plaatsvinden. In de logistieke wereld wordt er over het algemeen snel geschakeld om het proces zo goed mogelijk te hervatten. Dit is vaak meer improvisatie dan de efficiëntste oplossing. Oponthoud oplossen in het ene proces moet niet leiden tot vertragingen en onderbreking in andere processen. Met de filosofie van lean logistiek werkt uw organisatie structureel aan efficiënte verbeteringen.

Lean logistiek

Uitvoerders van logistieke operaties moeten snel kunnen schakelen. Helaas leidt dit vaak tot een cultuur van improviseren. In veel gevallen worden zo problemen voorkomen of verholpen, maar niet op de efficiëntste manier. In de logistieksector is de vraag naar efficiëntieverbetering echter groot. Improvisatie maakt het lastig om structureel aan efficiëntie te werken.

Ontbreken de standaarden in de processen en verdwijnen goede ideeën in de hectiek van de dag? Kies dan voor lean logistiek! Met deze methodiek pakt u de mogelijkheid aan om structureel te werken aan verbeterpunten in het logistieke proces. Eveneens verhoogt u hiermee de flexibiliteit van uw organisatie.

Methodiek

De integrale aanpak is kenmerkend voor de methodiek achter lean logistiek. Centraal staat het creëren van gemeenschappelijke werkstandaarden. Ideeën worden niet bedacht van bovenaf. De start in het verbeteren van de productiviteit is het gezamenlijk beschrijven van de problemen en een plan opstellen om die aan te pakken. De innovatiekracht van uw werknemers worden hierdoor gemobiliseerd. Door aandacht te besteden aan het verbeteren van processen door werknemers op de werkvloer, komt de innovatiekracht structureel op een hoger plan.

Six Sigma

Vipac maakt samen met u een goede inventarisatie van datgene wat nodig is om het logistieke proces te optimaliseren. Op basis daarvan maken we een plan op maat met de DMAIC-structuur van Lean Six Sigma. DMAIC staat voor define, measure, analyze, improve en control. Hiermee verbeteren we de processen inhoudelijk. Vipac voert deze lean logistiek in overleg uit, totdat het gewenste resultaat is geboekt. Graag begeleiden we het gehele proces nauwgezet om te zien waar in de logistieke operatie kansen liggen voor verbetering.

lean logistiek haven vipac

Lean logistiek voor uw organisatie

Doordat juist de medewerkers hun steentje bijdragen in het logistieke proces, worden zij gestimuleerd om initiatief te nemen, ideeën te opperen en knelpunten te signaleren. De methodiek is gericht op samenwerken, respect en communicatie met en tussen werknemers. De betrokkenheid van de medewerkers bij het proces leidt tot verbetering en werknemers gaan met een beter gevoel aan het werk. Lean logistiek verhoogt de efficiëntie op de werkvloer, wat interesse van klanten wekt.

Wilt u meer weten van lean logistiek? Neem contact op met logistiek adviesbureau Vipac. Sinds 2005 zijn wij werkzaam om logistieke processen te optimaliseren. Op diverse gebieden geven wij advies voor verbeteringen. Dat kan zijn bij onder andere de logistiek in technische onderhouds- en productieprocessen, de inkoop, de opslag van materialen, spare part management en de interactie tussen het management en de werkvloer.

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten